Kalender

Kalenderen 2020
• Forventet søsætning 1. april som er første ro aften.
• Lørdagsroning lørdag den 4. april, min. 7 tilmeldte.
• Mulighed for Lang tur på fjorden 25. april – 6 timers roning.
• Tur til Ebeltoft i foråret. Ansvarlig for kontakt er Kjeld Sørensen, der afklarer dato.
• Grill aften onsdag den 3. juni, Søren Sørensen.
• Randers ugen, regatta den 15. august. 
• Medaljefest. 
• Turudvalget, Klavs og Ole arrangerer tur 5. september.
• Fællesroning med Thor travaljen onsdag 7. oktober, Roklubben.
• Laugssamling, Thorsdag den 29. oktober, Roklubben.