Kalender

Kalenderen 2023

  • Første ro aften onsdag den 12. april kl. 18.00, ingen tilmelding!
  • Tur i foråret, der er ikke taget nogen beslutning – improviseres!
  • Grill aften onsdag den 7. juni.
  • Kongeskibet Dannebrog den 31. August – modtagelse i Dronningborg bredning. Officielt program afventes!
  • Tur til Fåborg – det sydfynske øhav den 1-3. september. Udvalget har udsendt program.
  • Fællesroning med Thor travaljen onsdag 4. oktober, med efterfølgende spisning i Roklubben. Vibeke & Margit adviseres.
  • Laugssamling, Thorsdag den 26. oktober i Roklubben, Vibeke & Margit adviseres.

 

Kalenderen 2020
• Forventet søsætning 1. april som er første ro aften.
• Lørdagsroning lørdag den 4. april, min. 7 tilmeldte.
• Mulighed for Lang tur på fjorden 25. april – 6 timers roning.
• Tur til Ebeltoft i foråret. Ansvarlig for kontakt er Kjeld Sørensen, der afklarer dato.
• Grill aften onsdag den 3. juni, Søren Sørensen.
• Randers ugen, regatta den 15. august. 
• Medaljefest. 
• Turudvalget, Klavs og Ole arrangerer tur 5. september.
• Fællesroning med Thor travaljen onsdag 7. oktober, Roklubben.
• Laugssamling, Thorsdag den 29. oktober, Roklubben.