Kalender

30.marts 2019 lørdag Søsætning.
3. april 2019  onsdag første roaften.
6. april 2019 Lørdagsroning , min. 7 tilmeldte.•
Mariager Fjord tur – dato og arrangement overlades til Kjeld Sørensen
5. juni 2019 Grill aften onsdag , same procedure as last year Søren Sørensen
17. august 2019 Randers ugen, regatta 
17. august 2019  Medaljefest 
7 september  ”Langåtur – udflugt”!  vi overlader det til udvalget bestående af Klavs og Ole at arrangere.
2. oktober 2019 onsdag Fællesroning med Thor travaljen , Roklubben.
31. oktober 2019  laugssamling, Thorsdag , Roklubben.