Historie

På opfordring af bl.a. byens borgmester Keld Hüttel blev Travaljen-Buur  stiftet på den førsteordinære generalforsamling den 23. april 1992. Forud var der gået flere sonderinger. Direktør Halvor Jensen indkaldte til det første orienterende møde i Thors besøgslokale den 18. december 1991. Da man allerede på dette møde tegnede sig nok medlemmer, blev der nedsat en lille arbejdsgruppe som arbejdede videre og den 23 april 1992 kunne Travaljelauget stiftes med 24 medlemmer. Der blev nu sammen med Mellerup  en travalje – Gilleleje to travaljer og Randers en travalje, bestilt i alt 5 travaljer.

Stiftende generalforsamling blev afholdt den 23. april 1992 i Gildesalen på Thor (kan ses her). Det blev vedtaget at travaljemedlemmerne skulle indbetale 2.000,00 kr.  til Lauget og 450,00 kr. til Roklubben. Der fremsattes mange forslag til bådens navn, men man enedes om at kalde travaljen BUUR efter en gammel Thor øl. Bogstavtyperne til navnet blev med de tyber som er anvendt i brochuren om Buurøl. Bestyrelsen blev sammensat af oldermand Halvor Jensen, gælger Søren Vognsen, skriver Henning Jensen, Ib Fruensgaard og Svend Erik Jensen. Årlig kontingent 300,00 kr og kontingent til Randers Roklub 450,00 kr. Keld Hüttel blev udnævnt til æresmedlem. (referat af generalforsamlingen kan ses her)

Efter nogle vanskeligheder som du kan læse om her blev Travaljen apteret. Den 5. august 1992 kunne Travaljen endelig søsættes. Gunnar Drachmann stillede sig til rådighed som bådens styrmand. Og under Gunnar Drachmann’s kyndige hånd blev der starter stærkt op med træning hver dag fra den 13. august 1992 til den 20. august 1992.

Første kaproning fandt sted den 21. august 1992 med deltagelse bl.a. Randers Rolaug. Måske en af kammeraterne ligger inde med resultat og tid for travaljen.

Den første ordinære laugssamling blev holdt i Gildesalen på Thor den 20. oktober 1992 (kan læses her). Bestyrelsen blev genvalgt og blev sammensat af oldermand Halvor Jensen, gældker Søren Vognsen, skriver Henning Jensen, Ib Fruensgaard og Svend Erik Jensen. Årlig kontingent 300,00 kr og kontingent til Randers Roklub 450,00 kr.